Печат

Описание

Височина: 159,5mm
Ширина: 162mm
Дължина: 348.5mm
Захранващо напрежение: 12 - 24Volt
Средна мощност: 60 Watt
Компресор: SECOP BD35F
UR35 MAN TGA/TGXUR35 MAN TGA/TGX