Печат

Описание

Sleeping Well
Височина: 140mm
Ширина: 920mm
Дължина: 645mm
Средна мощност: 1600Watt
SW AIRCON 1600SW AIRCON 1600SW AIRCON 1600SW AIRCON 1600

Cookies