Печат

Описание

Sleeping Well
Височина: 690mm - 260mm
Ширина: 463mm - 626mm
Дължина: 187.5mm - 108mm
Средна мощност: 1600Watt
SW BACK PLUSSW BACK PLUSSW BACK PLUS

Cookies