Печат

Описание

Височина: 430mm
Ширина: 420mm
Дължина: 590mm
Вместимост: 40 L
Захранващо напрежение: 12 - 24Volt
Средна мощност: 72 Watt
Компресор: Secop BD35F
CRUISE 40 CUBIC

Cookies