Печат

Описание

Sleeping Well
Височина: 199mm - 165mm
Ширина: 865mm - 349mm
Дължина: 605mm - 387mm
Средна мощност: 950Watt
SW OBLO'SW OBLO'SW OBLO'SW OBLO'

Cookies