Печат

Описание

Sleeping Well
Височина: 696mm - 260mm
Ширина: 463mm - 626mm
Дължина: 187.5mm - 108mm
Средна мощност: 950Watt
SW BACKSW BACKSW BACK