Печат

Описание

Височина: 380mm
Ширина: 345mm
Дължина: 580mm
Вместимост: 26 L
Захранващо напрежение: 12 - 24Volt
Средна мощност: 60 Watt
Компресор: SECOP BD35F
TB2001TB2001

Cookies