Печат

Описание

Височина: 445mm
Ширина: 350mm
Дължина: 585mm
Вместимост: 40 L
TB41TB41TB41TB41TB41

Cookies